1. Анкетын сонгон шалгаруулалт

Анкетын сонгон шалгаруулалт нь та тухайн ажлын байранд тохирох эсэх хамгийн эхний шалгаруулалт юм.

2. Ярилцлага

Ярилцлагыг компанийн хүний нөөцийн менежер болон тухайн ажлын байрны удирдлага хамтран ярилцлага хийж болно.

3. Нэмэлт сонгон шалгаруулалт

Компани болон ажлын байрны онцлогоос шалтгаалан зарим ажлын байруудад нэмэлт сонгон шалгаруулалт явагддаг. Нэмэлт сонгон шалгаруулалт нь мэргэжлийн шалгалт авах, гэрийн даалгавар өгөх, илтгэл танилцуулга бэлдэх зэрэг хэлбэрээр явагдаж болно.

4. Нэмэлт сонгон шалгаруулалт

Сонгон шалгаруулалтын өмнөх үе шатууд явагдаж дууссанаар компанийн Хүний нөөцийн ажилтан, удирдлагууд нэгдсэн шийдвэр гаргана. Хүний нөөцийн ажилтан танд эцсийн шийдвэрийг танилцуулна.

Яагаад Ёшинояа гэж?

Ярилцлагыг компанийн Хүний нөөцийн ажилтан болон тухайн ажлын байрны Удирдлага хамтран хийх ярилцлага хийж болно.

Та манай Ёшинояагийн гэр бүлд нэгдсэнээр:

• Эрч хүчтэй, чадварлаг хамт олонтой нэг баг болон хамтран ажиллах боломж
• Ажилтан бүрт ахиж дэвших орчныг бүрдүүлсэн, ижил тэгш боломж
• Ихийг хийж бүтээх хүсэл тэмүүллийг ямагт дэмжин сайшаадаг таатай орчин
• Үр дүнд тулгуурласан өрсөлдөхүйц цалин, бодит урамшуулал
• Бизнесийн олон чиглэлд хөрвөн өөрийн мэдлэг чадвараа хөгжүүлэх болно.